14 lipca 2023

Czym są wymiary wyższe?

Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Wiedz jednak, że zrozumienie tego zakresu z poziomu umysłu, czyli przekazania wiedzy i przyjęcia jej, nie może być pełne. Jest to zaledwie skrawek pojmowania tego, jakie to jest naprawdę. Jedynie doświadczanie z poziomu Twojej Wyższej Mądrości i doświadczanie z poziomu ciała astralnego w kontakcie z Istotami Wyższymi pozwolą Ci czuć, czym taki zakres i działanie jest naprawdę. 

 

 

Budowa Ziemi i Wymiary

 

Ziemia to miejsce życia, które znamy już w pewnym zakresie. Odbieramy je na poziomie zmysłów, a także jako świat materialny. Jest to widzenie i odbieranie świata, jakie towarzyszyło nam od urodzenia. Od kilku lat, a intensywniej od około dwóch, czyli od momentu wchodzenia w Nową Erę, świat widziany w znany sposób mógł zacząć jawić się jako niepełny obraz, jako element pewnej większej układanki, której na dziś nie jesteś w stanie pojąć, zrozumieć. 

 

 

 

Pierwszym czynnikiem jest zrozumienie, że wszystko jest energią.

 

 

Zacznijmy najpierw od odniesienia do postrzegania zmysłowego. Każdy człowiek oraz wszystko, co stworzone, jest zbudowane z cząsteczek, atomów, które nieustannie wibrują. Ruch ten jest naturalny i stały dla Ziemi. Materia, która postrzegana jest z poziomu zmysłów fizycznych, to również pewien zakres wibracji, gęstości, zagęszczenia danych cząsteczek. 

Jest to ruch, który dzięki obniżeniu do odpowiedniego poziomu wibracji, częstotliwości, jesteśmy w stanie objąć zmysłami i postrzeganiem fizycznym.

 

 

Dalej mamy wibracje, częstotliwości nieco wyższe, które dzięki rozbudzeniu darów postrzegania pozazmysłowego możemy objąć i doświadczyć w mniejszym lub większym zakresie. Z tego poziomu czujemy, wiemy, doświadczamy, że wszystko i wszyscy na Ziemi jest połączone. Nie jesteśmy odseparowanymi od siebie jednostkami materialnymi. 

 

Następny etap przychodzi wraz z wejściem na postrzeganie z poziomu ciała duchowego. To kolejne, najwyższe wibracje, które jako człowiek jesteś w stanie osiągnąć za życia. Z tego poziomu wibracji masz możliwość doświadczać – w mniejszym lub większym zakresie – całość stworzenia. Z tego właśnie poziomu możesz wybiec percepcją poza Ziemię i doświadczyć, zaobserwować, poczuć, że Ziemia jest elementem większej całości tego, co dziś nazywamy wymiarami. 

 

Wymiary te, jak i sama Ziemia znana Tobie na dziś, to w pierwotnej formie ta sama energia. Wymiary na drodze ewolucji były formą pewnego oddzielenia, rozwarstwiania się Ziemi. Proces ten odbywał się z różnych powodów, jednak jest to zbyt szeroki temat na ten program, aby go omawiać. Najistotniejsze jest to, jak dziś wygląda zakres najbliższy Tobie, którego być może za tego życia będziesz w stanie doświadczać. 

 

 

Zakres rozwarstwiania Ziemi rozpoczął się ze względu na obniżenie wibracji. I tak jak dziś Ziemia jest w najniższych wibracjach z całego tego konstruktu, tak najwyższe wymiary, jakie są istotne na czas trwania Nowej Ery, są w wibracjach coraz wyższych.

 

 

 

I tak jak Ty, jako jednostka, możesz czuć jedynie

wibracje niższe – z poziomu zmysłowego,

nieco wyższe – z poziomu pozazmysłowego,

jeszcze wyższe – z poziomu duchowego,

tak podobnie odbywa się to w wymiarach wyższych. 

 

 

 

Z własnego, rozwiniętego odbierania z poziomu energetycznego i duchowego możesz doświadczyć w pierwszym zakresie wibracji najbliższych Ziemi, czyli z wymiaru pierwszego licząc od Ziemi.

 

Wymiary 1. - 5. – wymiary postrzegania na Ziemi

1. - 3. – postrzeganie zmysłowe

4. – postrzeganie na poziomie energii

5. – postrzeganie na poziomie Wyższej Mądrości, na poziomie duchowym 

 

 

To wymiary, których doświadczasz, żyjąc dziś na Ziemi. Do niedawna były to wymiary jedynie 1. - 3. Dziś możesz doświadczać, poprzez rozwój własnych darów, wymiarów zarówno 4., jak i 5. Gdy rozwijasz widzenie na poziomie wymiaru 5., możesz wchodzić w zakres odbierania wymiarów wyższych. I tak: 

 

Wymiary do 9.

7. - 9. – są to wymiary, z których w najczęstszym zakresie pochodzą tak zwani Przewodnicy Duchowi, którzy wspierają działania rozwoju Nowej Ery. 

Są to wymiary, które wibracyjnie są na wyższym poziomie niż Twoje ciało duchowe, jednak nie na tyle oddalone, aby nie móc z większą swobodą ćwiczyć dostrajania i komunikacji. Wymiary te odpowiadają w szerokim ujęciu za wzmacnianie procesu przebudzenia na Ziemi i podnoszenia wibracji Ziemi. Na tych częstotliwościach pozostaje możliwość wielu darów i energii rozwijających się obecnie, które nazywamy ponadzmysłowymi, jak uzdrawianie, praca energetyczna, praca wielowymiarowa. To w połączeniu z tymi Istotami i energiami możesz wejść w zakres szerszego rozwijania własnych darów, jeśli jest to wpisane w Twoją misję.

 

Poziom ten szerzej rozwinę w kolejnym artykule, ponieważ to właśnie u ogromnej większości osób przebudzonych Przewodnicy pochodzą właśnie z tych najbliższych nam wymiarów. 

 

 

 

 

Fragment programu "Dusza a Biznes - zaawansowany"

 

 

Ari_Anna Duszyńska

 

 

Platforma

Logowanie

 

Zapisz się do newslettera i odbierz bezpłatnie wyjątkową medytację

 

OBFITOŚĆ Bezwarunkowa

 

POBIERAM

 

Polityka prywatności | Regulamin sprzedaży

 

 Ari_Anna Duszyńska 2023

Anna Duszyńska

+48 538 524 644

ariannaduszynska@gmail.com