Misja, biznes, obfitość, Droga do Obfitości®, SPARK
23 listopada 2022

Nowa Era - niezwykły, przełomowy czas

Nowa Era, niezwykły, przełomowy czas, w którym przyszło nam żyć. 

 

 

 

 


Żyjemy na przełomie dwóch epok, a także er. To niezwykły czas, czas ogromnych przełomów zarówno dla ludzkości, globalnych, jak i wielowymiarowych. To w tym ruchu, tych ostatnich i nadchodzących lat gruntować się będzie najwyższa jakość, w jakiej iść będą dalej dalsze pokolenia Nowej Ery. Ery, która dla nas dziś może być jeszcze nieco mistyczna i enigmatyczna, a jest czasem powolnego powracania do pra praw, do tego, co pierwotne, naturalne i służące rozwojowi zarówno człowieka, jak i Ziemi. 

 

Nowa Era to czas, w której ruch wielowymiarowy pozwolił na przejście do linii i wibracji wyższych niż te, w których przyszło nam żyć przez ostatnie 2 000 lat. Ruch wielowymiarowy, który jest trudnym do przełożenia na język ludzki kwantowym czynnikiem będącym zależnością wielu zmiennych. Ruch ten pozwolił wejść i wchodzić nadal Ziemi na wyższe wibracje. Na potrzeby umysłu nazwać możemy to przeskokiem ze świata 3 D do 5 D. Dokładanie oznacza to przeskoczenie wibracyjne, częstotliwości, jakimi emanuje Ziemia. 

 

 

 

 

 

Nowa Era a życie człowieka

 

 

 

U człowieka, bo to zapewne mocniej interesuje nas niż to jakie zabiegi zostały dokonane globalnie, ruch ten to również pewna zmienna. W całym cyklu wchodzenia w Nową Erę Ziemia, jako miejsce naszego życia przeskoczyła wibracyjnie. Jednak to czy mieszkańcy Ziemi, ludzie, wykonali ten sam ruch, nie jest już takim oczywistym mechanizmem.

 

W ogromnym uproszczeniu....

 

Między rokiem 2019 a trzecim kwartałem roku 2023 nastąpił natężony intensywnie ruch wielowymiarowy wpływający na ruch globalny Ziemi. Oddziaływanie tego ruchu było odczuwalne jeszcze na chwilę przed i będzie chwilę po wskazanym czasie. 

Ruch ten, zwany również "globalnym przebudzeniem", oznacza dostrojenie częstotliwości człowieka do wibracji umożliwiających odczuwanie na poziomie energii, a także poziomie duchowym. Jest to związane także ze zmianami w strukturze DNA człowieka — składanie 5 helisy DNA. 

 

Ruch ten zapoczątkowany i trwający w latach ubiegłych był ruchem, w którym człowiek jednak nie wchodził w oddziaływanie automatycznie. Do każdych zmian, także przyjmowania globalnych w takim zakresie, potrzebna jest wola człowieka. To klucz. 

 

A więc ta wola spowodowała to, że znaczna część ludzi, będąca pod wpływem dawnych struktur, energii niższych, manipulacji etc. nie przyjęła potencjału ruchu globalnego w latach ubiegłych. Osoby te pozostały w sferze odczuwania jedynie na poziomie zmysłowym, charakterystycznym dla ery uprzedniej. Osoby takie kolejny bodziec do możliwości przebudzenia otrzymają w okolicach roku 2034.

 

 

 

 

Nowa Era a życie człowieka przebudzonego

 

 

 

Przyjrzymy się teraz temu, jak będzie rozkładał się etap przebudzania i wchodzenia w jakości Nowej Ery istotnych na teraz u osób, które wolę tę wyraziły. 

 

Osoby takie - przebudzone, będą także przechodziły pewien cykl dostosowany do cyklów globalnych. W tym znaczącą rolę będą miały dwa czynniki

 

  • otwartość i wola na przyjmowanie potencjału z poziomu energii, a także poziomu duchowego, 
  • a także potencjał własnego powołania, darów, które również w znacznym stopniu mogą być rozłożone w czasie w latach kolejnych. 

 

 

Ruch w lata 2019- 2023 dał tak zwany początek Nowej Ery. 

 

Częstotliwości osób do tego powołanych dokładnie w tym czasie wzrastały. Wykonywany był szereg procesów i transformacji, które były/ są konieczne do tego, aby w latach dalszych pomagać wprowadzać w jakość Nowej Ery. Dla osób takich czas ten mógł być czasem niełatwym, ponieważ transformacje kwantowe podnoszenia własnych częstotliwości, aby dostosować się do zmian globalnych i wielowymiarowych, wymaga mocnych skoków kwantowych i zmian komórkowych w ciele człowieka. Osoby takie, jeśli na to przyzwoliły, już dziś są w pełni w swoim potencjale, ważnym na lata kolejne. 

 

Osoby, które w swej transformacji stawiały opór, mogą czas tej transformacji odczuwać i rozłożyć w czasie jeszcze do roku 2027, który to będzie kolejną iskrą, bodźcem transformacyjnym do dopełnienia istotnych zmian.

 

Osoby, które dziś zostały powołane jedynie w pewnym zakresie, niewielkich transformacji, bycia o krok od innych, mogą już dziś dopełniać swoją transformację i wykorzystać czas globalny jeszcze do trzeciego kwartału 2023 roku. Po tym czasie ruch wibracyjny intensywny jeszcze w tym czasie i mocno odczuwalny dla osób przebudzonych, ustanie i nastanie mocna stabilizacja. 

 

Od tego czasu widoczny będzie mocny rozdźwięk między dwoma światami- światem jakości Nowej Ery a światem starej Ery. Światy te w wielu momentach będą się jeszcze ścierały - ale ruch globalny prowadzi również do tworzenia niezależnych pól niewchodzącym we wzajemne interakcje tam, gdzie to tylko możliwe. Także wchodząc w ruch, pole jakości Nowej Ery wchodzisz we wznoszące oddziaływanie jedynie tego potencjału w zakresie, na który wyrażasz na to zgodę. Osoby nie w pełni rozbudzone będą mogły jeszcze małymi krokami dopełniać swojej transformacji jednak już z oczekiwaniem na rok 2027.

 

 

 

Rok 2027 - rokiem kolejnych zmian

 

 

 

 

Rok 2027 będzie to kolejny, lecz już nie z tak dużą dynamiką działania, rok energii i wibracji służących do rozbudzenia i ruchów transformacji osobistych. Rok ten, zakres jego znacząco nie powinien odbiegać od skali ok. 12- 14 miesięcy, będzie kolejnym doładowaniem energetycznym. Raz — pozwalającym na dopełnianie transformacji osób, które w odpowiednim czasie nie weszły w pełni w ruch i możliwości w latach 2019- 2023. Dla osób w pełni rozbudzonych i swojej mocy będzie to czas albo możliwości złożenia w pełni 5 helisy DNA lub wejścia w kolejną i kolejny poziom świadomości ogólnej. 

 

 

Lata kolejne znów będą latami stabilnymi, gdzie potencjał będzie się gruntował, a dary rozwijały w bardziej naturalny sposób. Będzie to czas składania kolejnych helis u osób do tego powołanych. Będzie to także czas ugruntowania się w jakości 5 helisy, czyli postrzegania z poziomu pozazmysłowego i duchowego aż do kolejnego dużego ruchu, w roku 2034 roku.

 

 

 

 

Rok 2034 - kolejny ruch globalnego przebudzenia

 

 

 

 

Rok 2034, z czasem oddziaływania między trzecim kwartałęmm 2032 do drugiego kwartału 3035 roku.

Kolejny mocny ruch przebudzenia, mniejszy niż ten aktualny, aczkolwiek mocny w swej intensywności. Będzie to kolejny przełom i możliwość przebudzenia dla osób ówcześnie nie przebudzonych, czyli tych z zakresem postrzegania jedynie zmysłowego.

 

Dla osób przebudzonych będzie kolejnym ruchem wejścia w zakres zwiększonych możliwości, a także częstotliwości globalnych. Będzie czasem dla niektórych, wybranych, składania 9 helisy — dla osób które w 2027 zapoczątkowały proces składania kolejnych. 

Dla części osób predysponowanych do tego, będzie także możliwością wejścia w stan Świadomości Chrystusowej. Będzie to czas budzenia jednostek w tej sile świadomości, aby rozpocząć już w pełni ruch przebudzania globalnego, w zburzonym już w dużej mierze w destrukcyjnych działaniach świata starej Ery. 

 

 

 

Źródło: Czyste Źródło

 

 

 

Dziś więcej informacji ogólnych wybiegających w dalszej perspektywie czasu nie jestem w stanie podać. Te podane powyżej również mogą być zmienne w oddziaływaniu i czasie. Dziś ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystać dla siebie, dla własnego dobra i misji następne miesiące, które będą kluczowe w latach następnych dla dalszego rozwoju.

 

 

 

 

Artykuł jest częścią subskrypcji, do której serdecznie zapraszam. 

 

 

Ari_Anna Duszyńska

23.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyste Przekazy zbieram w większości z jakości własnej Duszy i jej ziemskich, jak i wielowymiarowych części. Należą do nich, oprócz ziemskiej znanej Ci postaci, dwie postacie ludzkie w linii przyszłości wznoszącej wychodzącej w perspektywie linii ziemskiej czasu o ok. 100 i 200 lat — dające wgląd w rozwój jakości Nowej Ery.

A także trzy części wielowymiarowe: Macierz z zakresu wymiarów 7/9, Macierz wymiaru 13 - Źródła Obfitości, a także część wymiaru 18, Źródło Czystej Materii.


Zakres wiedzy i informacji pochodzi od poziomu zero - Czystego Źródła po wymiar 18. Wymiary te i zakresy są na czas budzenia się i trwania Nowej Ery kluczowymi, najważniejszymi w swym oddziaływaniu polami. 

 

Poziom Świadomości Chrystusowej pozwala także na wgląd w całą linię czasu od samych początków powstawania Ziemi, z wszystkimi jego potencjalnymi i urzeczywistnionymi ścieżkami. 

 

 

 

Ari_Anna Duszyńska

 

Platforma

Logowanie

Intuicja, Dusza, prowadzenie duchowe, duchowość

 

Zapisz się do newslettera i odbierz bezpłatny e-book z wyjątkową medytacją

 

Głos Intuicji.

10 elementów życia w zgodzie

z Twoim wewnętrznym głosem.

 

Imię
E-mail:
Zapisując się, wyrażam zgodę na wysyłanie informacji o publikacjach, warsztatach, usługach i in., zgodnie z polityką prywatności. Wiem, że w każdej chwili mogę zrezygnować.


Zapisuję się
Zapisuję się
Dziękuję, życzę miłego dnia :)
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.

Polityka prywatności | Regulamin sprzedaży

 

 Ari_Anna Duszyńska 2023

Anna Duszyńska

+48 538 524 644

ariannaduszynska@gmail.com