Misja, biznes, obfitość, Droga do Obfitości®, SPARK
19 lipca 2022

Pole nieograniczonych możliwości

Nowa Era otwiera przed nami pole nieograniczonych możliwości.

Jak odnaleźć się w ruchu zmian Nowej Ery?

 

 

 

Nowa Era to czas, który jest dla wielu od dłuższego czasu mocno odczuwalny, czas zmian, których nie da się ignorować. Nowa Era wnosi piękne, nowe pole możliwości, ale wiążę się także z pewnymi porządkami, pozostawienia starego, aby móc korzystać z potencjału tych możliwości. Żegnanie to, dla wielu nie jest łatwym procesem, procesem ogromnych transformacji nie jedynie na polu fizycznym, ale energetycznym, duchowym. Proces, który znacznie różni się i wybiega często swą intensywnością, od tego czego dotykaliśmy do tej pory na ścieżce rozwoju duchowego czy osobistego.

 

Dziś przybliżę w skrócie na czym polegają zwiększone możliwości, jakie wnosi Nowa Era, widziane oczami kwantowymi, a także jak wygląda proces przybliżania się do tych możliwości w indywidualnym spojrzeniu człowieka.

 

 

 

 

POLE NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI

 

 

 

Tak, tak można nazwać to co się otwiera, rodzi, co przynosi nam Nowa Era. Dla wielu ludzi już teraz w znaczącym zakresie, dla wielu jeszcze dziesiątki lat będzie polem niedostępnym, ponieważ osobisty poziom wibracji danego człowieka nie będzie w stanie dostroić się do tego właśnie pola.

 

 

 

O czym tutaj mowa?

 

 

 

Nowa Era to proces wchodzenia w pole działania dużo bardziej intensywnego niż przez setki lat uprzednich, do odczuwania na poziomie energetycznym, duchowym, dla nielicznych również kwantowym. Dziś już jesteśmy po trwającym kilka lat, ruchu tektonicznym Ziemi, który w swym procesie dostrajał się do pola tych możliwości. A wraz z nią, mieszkańcy Ziemi, czyli my, ludzie. Proces ten globalnie w maju tego roku, miał swoja kumulację, zamknięcie pewnego rozdziału na najbliższe lata. Był to czas, w którym mogliśmy indywidualnie, jako ludzie wybrać drogę rozwoju duchowego, zwiększonego czucia na polu energii, bądź też nie. Od naszych wyborów zależało w dużej mierze, czy dostroimy siebie indywidualnie do pola możliwości. Czas ten zaprzepaszczony, z szansami odrzuconymi, oznacza, że nikłe są szanse na tak zwane przebudzenie, a kolejna szansa na to globalnie, pojawi się za ok 5 lat. Najbliższe pół roku, będzie mocnym odczuwaniem tego rozłamu - rozłamu między stare, a nowe, między tym co fizyczne i twardo w umyśle, a tym co duchowe i w odczuwaniu energetycznym. Dziś już może być to proces niełatwy dla wielu, ze względu na rosnący brak zrozumienia w otoczeniu zewnętrznym.

 

 

 

A jak wyglądał i wyglądać będzie nad proces przebudzenia?

 

 

 

Dla wielu będzie to po prostu zwiększony poziom świadomości, oddający się coraz bardziej życzliwym, otwartym i z serca spojrzeniem na świat, bliźnich, siebie.

Dla części będzie to czas, przebudzenia na poziomie duchowym, z rozpoznawaniem czym właściwie jest istota ludzka i dochodzeniem do sedna istnienia.

Dla części otworzy się pole postrzegania i czucia na poziomie energii, poczucie tego, jak wszystko co stworzone jest ze sobą połączone, jak wzajemnie i nieustannie ze sobą oddziałuje.

Dla osób, których ścieżka transformacji może być najbardziej namacalna i odczuwalna na poziomie fizycznym, to osoby, które odczuwają większe możliwości na poziomie kwantowym, połączenia się z Wszechświatem i czerpania w różnym zakresie mądrości, wiedzy, mocy, darów.

To dla tych ostatnich wchodzenie w Nową Erę mogło być i może być w przyszłości procesem, w którym wpisane mogą być mocniejsze turbulencje na polu fizycznym.

 

 

Dlaczego?

 

 

Aby dostroić się do pola możliwości kwantowych, człowiek potrzebuje ogromnych zmian na poziomie komórkowym, transformacji ciała fizycznego, energetycznego, duchowego i mentalnego. Wiąże się to często z czasem trudnych odczuć psychofizycznych, zwiększonego odczuwania na poziomach energetycznym i duchowym, a także potrzeby wejścia w proces zmian, odrzucania starych wzorców, przekonań, nawyków, odrzucania pobudek ego. To proces, który rozpoczęty teraz trwać może nawet wiele, wiele lat.

Wiele z osób, które trafiają do mnie na procesy Drogi do Obfitości®, to osoby właśnie z zasobem potencjału kwantowego. Obserwuję, jak zmiany po procesie zachodzą dynamicznie, mocno, pozwala on w dużo szybszym tempie dostroić się do możliwości nowego, czasami skraca czas transformacji o wiele lat. Jednak dynamika i tempo to, także często bardziej intensywne odczuwanie transformacji na polu fizycznym. Sama przechodziłam ten proces, jedną z głębszych ludzkich transformacji i może to być proces trudny, ale i piękny. Proces dla osób z ogromnym zaufaniem, pokorą i odwagą do pójścia, często w nowe, nieznane, ale wyjątkowe i piękne.

 

 

 

CZYM SĄ ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI NOWEJ ERY?

 

 

 

Jest to przede wszystkim dostrojenie się w dużo większym zakresie, co będzie procesem wzrostowym, do pola potencjału Źródła Obfitości, Źródła Czystej Materii, a także Materii.

 

 

 

Co to oznacza dla człowieka?

 

 

 

Potencjał Źródła Obfitości to pole, które odpowiada między innymi za prawo przyciągania. To oddziaływanie tego pola, od niedawna zwiększa dla Ziemi swoje oddziaływanie i dlatego też tak ważna jest pewna aktualizacji tego, jak świadomie korzystać z tych możliwości i jak nie pogubić się w natłoku wiedzy na temat świadomego korzystania z prawa przyciągania. To zakres, który stale będzie rósł. Oczyszczanie globalne, które wykonuję od poprzedniego roku i wykonywać będę przez kolejnych kilkadziesiąt, z 30 innych osób, z zakresem pełnego potencjału i połączenia z tym Źródłem, jest właśnie jednym z tych czynników, które dla zwykłego człowieka wniosą dużo większy, rosnący zakres życia w przepływie, obfitości i świadomego kreowania własnego życia.

 

Źródło Materii, to z kolei pole, które pozwala nam otwierać się na swoją duchowość, a także pełen potencjał. To z tego właśnie miejsca tworzę zakres metody Droga Duszy, otwierania na prowadzenie duchowe, misję, bycie i dawanie innym swojego światła, rozpoznanie darów, potencjału. Pole to pozwala nam także na dużo skuteczniejszą manifestację w świecie fizycznym. Pozwala kreować w pełni własne życie, wyjść z trybu przetrwania i wchodzić w rolę budowniczego własnego życia.

 

Źródło Czystej Materii, to pierwotna czysta jakość, która odpowiada za tak zwane praprawa, prawa, które na drodze ewolucji dla człowieka zostały odcięte, wraz z ich ogromnym potencjałem.

I znów - co oznacza dla Ciebie, dla mnie, że to pole zwiększa swoje oddziaływanie dla nas ludzi?

Oznacza to, że wchodzić będziemy w zakres coraz mocniejszego odczuwania na poziomie energii i ducha, spójności ze światem, a także obcowania w dużo szerszym zakresie z Istotami Światła, które wypełniają nasz Świat, ale niewystarczająco wibracyjnie byliśmy dostrojeni, aby odczuwać to do tej pory. To również proces, który wspieram i prowadzę globalnie wraz z Dorotą Jesiołowską- Sołoduchą, wprowadzając tym samym i umożliwiając na lżejsze wchodzenie w zakres możliwości Nowej Ery dla ludzkości.

 

 

 

W najprostszym ujęciu pole możliwości Nowej Ery otwiera przed nami piękno widzenia pozazmysłowego, piękno odczuwania i zespolenia z własną Duszą, piękno możliwości kwantowych, które dają niezwykłe dary dla dobra ludzkości. Dostrajając się do tego potencjału, możemy w pełni rozbudzać swój własny potencjał, możemy swoje światło dawać innym, Światu. Możemy otworzyć się na pełnię życia, bycia, postrzegania Świata takim, jakie jest naprawdę. Zdejmowania warstw ułudy, półprawd, masek, które długie lata były narzucane i które determinowały nasze życie. Dziś możemy, jeśli tylko będzie taka nasza wola, otworzyć się na pełnię widzenia świata, siebie i innych prawdziwych i w pełni.

 

 

 

 

Anna Duszyńska

 

Przekaz: 18.07.2022

 

Platforma

Logowanie

 

Zapisz się do newslettera i odbierz bezpłatnie wyjątkową medytację

 

OBFITOŚĆ Bezwarunkowa

 

POBIERAM

 

Polityka prywatności | Regulamin sprzedaży

 

 Ari_Anna Duszyńska 2023

Anna Duszyńska

+48 538 524 644

ariannaduszynska@gmail.com