05 lutego 2023

Praca nad sobą

Praca nad sobą to głównie praca nad wzorcami, które nosimy w sobie, które nie są nasze i nam nie służą.

Wzorce te są niczym filtr, przez który przepuszczamy widzenie, doświadczanie świata, które jeśli nie są czyste nie pozwalają widzieć go takim, jaki jest naprawdę

Praca ta służy rozpoznaniu, uzdrowieniu takich wzorców.

 

 

Po co właściwie to robimy? 

 

 

Aby dojść do własnej prawdy.

 

 

Czym ona jest?

 

 

Jest czystą postacią Ciebie, czyli niezaburzoną poprzez czynniki, jakie oddziaływały na Ciebie przez całe życie i dłużej, a które nie wspierają Cię, blokują w rozwoju siebie, poznawaniu siebie prawdziwej, własnego potencjału i wewnętrznej mocy.

 

 

 

Trafiają do mnie często osoby, które od lat pracują nad wzorcami braku. Często odnosi się on do biznesu i finansów, blokad, które nie pozwalają rozwinąć skrzydeł i pójść w stronę własnego potencjału w rozwoju kariery. Często odnoszą się do braku w budowaniu relacji z innymi, wchodzenia w rolę ofiary, warunkowania własnego poczucia szczęścia od innych ludzi. Trafiają i takie, które po prostu czują w swoim życiu ciężar, pustkę i mimo pracy nad sobą uczucie to powraca — poczucie, że jest coś więcej i że ja sam_ również mogę w swoim życiu żyć pełnią, której nawet nie znam.

 

 

Za dużym, bardzo szerokim wzorcem braku, jakim się zajmuję, tkwi wiele mniejszych - niezasługiwania, poczucia niepokoju, lęku przed pójściem za sobą, braku poczucia wartości, niedawania sobie możliwości rozpoznania siebie prawdziwej i wiele innych.

 

Trafiają do mnie, na proces Drogi do Obfitości® osoby, którym praca nad sobą nie jest obca. Osoby w pełni świadome, które od wielu lat nieustannie rozwijają się. Jednak w obszarze obfitości wciąż czują, że cyklicznie trafiają na ścianę, poczucie bezradności, poczucie, że wciąż wracają do punktu wyjścia, że praca nie daje efektów.

 

 

Aby pozwolić Ci zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, przybliżę Ci w prosty sposób strukturę wzorca — inaczej nazwać możemy programem, nawykiem, przekonaniem, abyś potrafił_ zrozumieć, dlaczego praca może być mało skuteczna bądź przynosząca realne efekty.

 

 

Przyjrzę się od praktycznej strony tematowi wzorców, programów, które wywołują konkretne zachowania, działania czy konsekwencje w naszym życiu. Wzorzec, niezależnie jaki, to dość duża struktura, której warto przyjrzeć się od środka, aby zrozumieć jakie mechanizmy działania własnego mogą pozwolić go uzdrowić, a jakie będą jedynie namiastką pracy w drodze do pełnego uzdrowienia.

 

 

Przywykliśmy, że często puszczamy pewne tematy z poziomu jedynie mentalnego, poprzez uświadomienie sobie czegoś. Za błyskiem świadomości często idzie decyzja — żegnam ten wzorzec, wybieram inny wzorzec. Jest to niezwykle ważne, ale samo uświadomienie i decyzja to jedynie część pracy, jaką charakteryzuje pełne uzdrowienie niesłużących wzorców. 

Podkreślę - to jest jeden z wielu elementów skutecznego uzdrawiania wzorca. Jeśli wzorzec dotyka procesu Droga do Obfitości®, to często po już głęboko wykonanej pracy samo uświadomienie może być to wystarczające — może, jednak na to składa się wiele czynników. Warto pamiętać, że wszelkie wzorce zapisują się na wielu poziomach — nie jedynie umysłu.

 

Przyjrzymy się strukturze oddziaływania danego wzorca, posługując się podziałem na sfery, który często stosuje w swojej pracy dla ułatwienia zrozumienia istoty pracy na sobą. Przedstawiam go m.in. w tym artykule "Jak otworzyć się na obfitość w życiu". Proszę nie przywiązywać wagi do terminologii — każdy odczuwa i nazywa inaczej. 

 

 

Ciało mentalne

 

Wzorzec zapisany w naszej świadomości.

Tutaj może być to wzorzec zapisany w świadomości, do której mamy dostęp poprzez odtworzenie pewnych przeszłych działań, procesów, wydarzeń. 

 

Wzorzec taki zapisany może być także w podświadomości — wtedy nie będziemy mieli możliwości przyjrzeć się mu jedynie z poziomu pracy na poziomie mentalnym.

 

 

Ciało duchowe

 

Wzorzec taki może być także zapisany w nadświadmości, czy nazwać to możemy Wyższą Mądrością czyli Duszą. Tutaj sięgniemy do pokładów, w których wzorzec powstał i odciskał swoje brzemię poprzez naszą wędrówki Duszy. Bardzo często to właśnie na tym poziomie zapisane jest pierwotne źródło powstania wzorca. Dopiero po uzdrowieniu na tym poziomie, możemy rozpocząć skuteczną pracę nad danym wzorcem w odniesieniu jedynie do teraźniejszego życia. Aczkolwiek nie jest to regułą i zależy od wielu elementów. 

 

 

Ciało emocjonalne 

 

Następnie wzorzec, który powstał z poziomu umysłu, wywołał kolejny bodziec. Bodziec ten to — emocje, które z kolei odciskają swoje piętno w ciele fizycznym, zapisując się na poziomie komórkowym w pamięci ciała.

 

 

 

Ciało energetyczne

 

Wzorzec taki to również impuls, który zapisał swoje informacje w ciele energetycznym, Twojej aurze etc. 

 

 

Wzorce zapisane w ciele fizycznym, na poziomie podświadomości i nadświadomości to wzorce trwałe, które mogą w sposób dla nas nieuświadomiony towarzyszyć nawet całe życie, oddziałując i wywołując konkretne zachowania. Na potrzeby tego artykułu nazywam je wzorcami trwałymi, czyli długotrwałymi, których do uzdrowienia sięgnąć należy do każdego z omówionych poziomów, aby uzdrowić dany wzorzec. Należą do nich m.in. wzorce, których źródło powstania sięga do wędrówki naszej Duszy bądź do okresu życia teraźniejszego, w  którym nie kodowaliśmy jeszcze informacji świadomie i nie potrafimy ich odtworzyć, czyli np. życie płodowe czy pierwsze lata życia. 

 

 

Wzorzec, który jest krótkotrwały i nie zdołał zapisać się głęboko, czyli czujemy go jedynie z poziomu świadomego umysłu czy emocji, możemy łatwo i szybko uzdrowić samodzielnie. Wzorcami krótkotrwałymi nazywam te, które powracają z mniejszą intensywnością po wykonanej głębokiej pracy. Dla przykładu — po wykonaniu głębokiej pracy, pełnego oczyszczenia na wszelkich poziomach w procesie Droga do Obfitości®, powraca do nas wzorzec np. lęku o finanse. Wzorzec taki powraca w konkretnej sytuacji, abyśmy skierowali na niego swoją uwagę i uzdrowili. Wzorzec taki, po głębokiej pracy na wszelkich poziomach, jaka została wykonana w procesie, może ukazywać nam się z poziomu mentalnego — świadomości, a także wywoływać pewne emocje, które zapisać się mogą także w ciele energetycznym. Wtedy do uzdrowienia takiego wzorca wystarczająca jest już jedynie: świadoma uwaga - zauważenie wzorca z poziomu mentalnego, decyzja o pożegnaniu wzorca i uzdrowieniu go, oczyszczenie ciała energetycznego, a także emocjonalnego. Przy wystarczającej uwadze, praca pełna nad wzorcem krótkotrwałym może zająć nam relatywnie niewiele czasu i mamy pełną świadomość, że wtedy praca taka naprawdę jest skuteczna i wzorzec nie będzie wciąż i wciąż powracał, wywołując reakcje nieadekwatne do sytuacji w tu i teraz.

 

 

Jeśli przyjrzymy się wzorcom głęboko zakorzenionym, potrzebna jest tu głębsza praca nad uzdrowieniem, do której warto podjąć pracę z kimś powołanym do tego, chociażby procesem Droga do Obfitości®, jeśli dotykają nas wzorce braku pod różnymi postaciami - niezasługiwania, emocji takich jak lęk o przyszłość, poczucie pustki, smutek czy zniechęcenie.

Wzorce, które są krótkotrwałe bądź wzorce, które wracają z mniejszą intensywnością, ponieważ głęboka na wszelkich z opisanych poziomów została już wykonana, jest możliwość uzdrowić samodzielnie, jeśli takie mamy życzenie i czujemy, że nie potrzebujemy drugiej osoby do pracy własnej. 

 

W części rozszerzonej podzielę się, w jaki ja sposób uzdrawiam takie wzorce w sposób prosty i przystępny dla każdego świadomego człowieka. 

 

 

 

 

Ari_Anna Duszyńska

 

 

Platforma

Logowanie

 

Zapisz się do newslettera i odbierz bezpłatnie wyjątkową medytację

 

OBFITOŚĆ Bezwarunkowa

 

POBIERAM

 

Polityka prywatności | Regulamin sprzedaży

 

 Ari_Anna Duszyńska 2023

Anna Duszyńska

+48 538 524 644

ariannaduszynska@gmail.com