Misja, biznes, obfitość, Droga do Obfitości®, SPARK
19 listopada 2022

Rozwój duchowy

Czym jest rozwój duchowy, w czystej postaci? 

 

 


Aby w pełni zrozumieć pojęcie i zakres zagadnienia rozwoju duchowego, spojrzeć należy na to z poziomu własnej Duszy — to jedyna droga pełnego rozpoznania. 

 

 

 

Gdy jednak chcemy przybliżyć się do tego zagadnienia z poziomu umysłu czy ego, nieco spłaszczyć, zaszufladkować rozwój duchowy, to:

 

 

Szereg zabiegów i możliwości, które powstają w cyklu rozwoju Ziemi, rozwoju jednostki, które przybliżają do czucia i doświadczania pełnego, z poziomu świadomości pozbawionej wzorców i uwarunkowań typowych dla życia na Ziemi. 

 

 

 

 

I co to właściwie oznacza?

 

 

 

 

Rozwój duchowy dla jednostki — jest przyzwoleniem na pogłębianie własnego zrozumienia i samoakceptacji w rozumieniu dostrzeżenia i zaakceptowania świadomego siebie, jako pełni, jako Istoty również duchowej w pewnym swym zakresie. 

 

 

Dla Ziemi - to cykle w rozwoju Ziemi, które w ogólnych ruchach globalnych pozwalają na zwiększanie częstotliwości i wibracje na tyle, aby możliwość dostrajania do wyższych wibracji Czystego Źródła, była bardziej osiągalna i możliwa.

 

 

 

 

Patrząc wstecz...

 

 

 

Nie każdy etap rozwoju na Ziemi na to pozwalał. Były momenty w jej cyklu, gdy całkiem umożliwiony był kontakt i dostrajanie do wysokich wibracji, jakie reprezentuje Dusza i Czyste Źródło, np. średniowiecze. Jedynie jednostki potrafiły w tym czasie wyjść poza gęstość niskich wibracji. 

Były w historii momenty, gdy postrzeganie świata takim, jakie jest, czyli z poziomu Duszy, własnej Wyższej Mądrości, było na poziomie mocno zaawansowanym, mocno wybiegającym poza dzisiejsze postrzeganie. Był to czas, w którym postrzeganie pozazmysłowe, zdolności telepatyczne, teleinformacyjne między ludźmi, a także Istotami Wyższymi były stałą, a dla jednostek wyższej rozwiniętych zdolności teleportacji czy telekinezy były także naturalnymi zdolnościami. 

 

 

 

 

Oczami przyszłości...

 

 

 

Czas Nowej Ery, w odniesieniu do zdolności, to na daną chwilę jeszcze pewien czas pomiędzy dwoma powyższymi omówionymi, będącymi pewnymi skrajnościami. Dziś, w samym początkach Nowej Ery, ogólny ruch globalny i wielowymiarowy, pozwolił na możliwości dostrajania się do czucia na poziomie energii, a także doświadczania z poziomu duchowego oraz coraz mocniejszego widzenia świata, rzeczy takimi, jakie są naprawdę. 

Nowa Era w swoim ruchu będzie wciąż w założeniu ruchem wzrostowym, czyli każde kolejne lata, dziesięciolecia, setki lat będą wzmacniały poziom wibracji, a przez to ludzie również będą mogli dostrajać się i korzystać z coraz szerszych możliwości. Już dziś postrzeganie pozazmysłowe, staje się coraz bardziej naturalne, dla osób przebudzonych. Już dziś możemy pozwolić sobie na dużo jaśniejszy i głębszy kontakt z własną Duszą. 

 

 

 

 

Rozwój duchowy - elementy

 

 

 

Czym jest rozwój duchowy dla jednostki dziś i jak samodzielnie wzmacniać prawdziwe oblicze tego daru?

 

Zacznijmy od tego, czym rozwój duchowy jest dla ogółu - jest w podstawowej formie możliwością, jaka została stworzona w ruchu globalnym i wielowymiarowym do tego, aby postrzegać rzeczy takie, jakie są naprawdę. Co to właściwie oznacza? 

 

Widzieć, czuć, doświadczać prawdy, czyli:

 

 • Zwiększone możliwości postrzegania swoich wewnętrznych części — np. większe możliwości postrzegania co jest głosem umysłu, ego, a co głosem Wewnętrznej Mądrości. Przykład: coraz częściej widzimy „umysł mi podpowiada”, „czuje, że to Wyższa Mądrości, po prostu wiem”.

 

 • Coraz łatwiej rozpoznawać prawdziwe źródło własnych wzorców, przekonań, myśli, emocji. Elementy te są dużo łatwiejsze do zdiagnozowania, przyjrzenia się im i rozpoczęcia świadomej pracy nad nimi. 

 

 • Coraz łatwiej widzimy, czujemy w kontaktach międzyludzkich, co nam służy, a co nie, gdzie budujemy, jesteśmy częścią prawdziwej relacji, a gdzie jeszcze trwamy w rolach, maskach, schematach. 

 

 • Z coraz większą łatwością wiemy i czujemy co jest dla nas dobre - coraz trudniej jest nami manipulować, dawać półprawdy i iluzje. Wiemy coraz mocniej co nam służy — sprawy codzienne jak jedzenie, rzeczy materialne, aż do wyboru własnej drogi, wychodzącej poza utarte społecznie przykazy.

 

To jedne z szeregu czynników, pogłębionego własnego rozwoju duchowego. 

 

 

 

 

Czym jest w praktyce rozwój duchowy? 

 

 

 

Ruch globalny w ostatnich latach, a szczególnie dynamiczny w ostatnich miesiącach pozwolił na podniesienie wibracji Ziemi. 

Podniesione wibracje Ziemi wpływają także na wszystko, co stworzone będące częścią tego ruchu. Jednak tak, jak Ziemia podwyższa wibracje naturalnie w pełni, tak przyjęcie podniesionych wibracji jako jednostka, człowiek z wolną wolą, nie działo się i nie będzie dziać automatycznie.

Do przyjęcia wibracji, dostrojenia się do nich potrzebna jest zgoda, wola na to, a także w wielu wyborach, konkretne narzędzia pozwalające na przyjęcie i dostrojenie do rosnących możliwości — do tego służy m.in. pośrednio proces Drogi do Obfitości®.

 

W momencie zgody i przyjęcia jesteśmy dostrojeni do wyższych wibracji, a co za tym idzie do własnej Duszy, głębszego rozumienia i postrzegania.

 

Rozkładając to na pewne elementy, aby lepiej to zrozumieć i przyjąć:

 

 • Ty jako człowiek w całości wibrujesz na o wiele niższych częstotliwościach niż Twoja Dusza.

 

 • Ważne są Twoje wyższe wibracje — zarówno te w procesach głębokich, jak i w codziennych wyborów, dbania o własne wibracje, siebie.

 

 • Tym samym stwarzasz sobie możliwości dostrajania do własnej Wyższej Mądrości. Im bardziej dbasz o dostrajanie do niej, tym Twoja Wyższa Mądrość, Dusza ma większe możliwości Cię prowadzić, a także wnosić do Twojego życia nową jakość.

 

 

 

 

 

Jakość Wyższej Mądrości

 

 

 

 

Czyli poza ruchem globalnym, rozwój ten jest Twoim codziennym wyborem bycia w jakości Duszy. 

 

Czym jest ta jakość? Jest dokładnie tym, co opisane wyżej:

 

 

 • Zwiększonymi możliwościami czucia, widzenia prawdy zarówno w sobie, innych, jak i wszystkim, co Cię otacza.

 

 • Widzenia i doświadczania czystych, prawdziwych relacji, uczuć, słów etc.

 

 • Pogłębiania wewnętrznego filtru, odsiewającego to, co prawdziwe, to co służy Twojemu dobru, od tego, co nie służy.

 

 • I wreszcie naturalnie pogłębiająca się świadomość, coraz większa lekkość w życiu bez oczekiwań, bez zbędnych obciążeń czy iluzji.

 

 

 

 

Jak dbać o rozwój duchowy? 

 

 

 

 

Prosto - w prostocie jest jakość nowego. 

 

 • Dbać każdego dnia o siebie.

 

 • Zauważać co Ci służy, wzmacnia, sprawia radość i to wzmacniać.

 

 • Zauważać co nie służy, co osłabia, blokuje — i to eliminować. 

 

 • A także starać się jak najwięcej i jak najgłębiej każdego dnia łączyć w czystej jakości z własną Wyższą Mądrością.

 

Codzienna praktyka znacznie zmienia zarówno jakość, jak i perspektywę widzenia Twojego własnego życia, z poziomu prawdy, miłości, zrozumienia i pogłębionej świadomości. 

 

 

Także reasumując -  rozwój duchowy to dbanie o siebie, o swoje dobro, komfort. To także niestawianie oporu wobec zmian, w tym niezwykłym, wyjątkowym i pięknym, przełomowym czasie, w jakim przyszło nam żyć, wzrastać i budować własny dobrobyt.

 

 

 

 

 

Ari_Anna Duszyńska

Przekaz: 19.11.2022

 

 

 

 

 

Platforma

Logowanie

 

Zapisz się do newslettera i odbierz bezpłatnie wyjątkową medytację

 

OBFITOŚĆ Bezwarunkowa

 

POBIERAM

 

Polityka prywatności | Regulamin sprzedaży

 

 Ari_Anna Duszyńska 2023

Anna Duszyńska

+48 538 524 644

ariannaduszynska@gmail.com