Misja, biznes, obfitość, Droga do Obfitości®, SPARK
15 lipca 2023

Za co odpowiadają wymiary? 

Każdy z wymiarów to energia, jakość, która w mniejszym lub większym stopniu oddziałuje na Ziemię w czasie, kiedy jest to wskazane. Czyli np. na czas uprzedniej ery w mocniejszym oddziaływaniu były jedynie wymiary z zakresu do 9. W ruchu sprzed Nowej Ery rozkładało się to następująco:

 

1. - 3. – wymiary ziemskie, postrzegane zmysłowo;

 

5. - 7. – wymiary postrzegania pozazmysłowego i duchowego; dzisiejsze, czyli po ruchu zmian Nowej Ery, to wymiary 7. - 9.

 

Jeszcze do niedawna ogół ludzi postrzegał jedynie zmysłowo, a tylko część osób mogła dostrajać się do wymiarów wyższych. Na tamten czas głównymi wymiarami z oddziaływaniem i wsparciem dla Ziemi były wymiary ówczesne od 5. do 7., a dzisiejsze od 7. do 9. W uprzedniej erze również wpływ miały w mniejszym stopniu wymiary 17. i 18., ale jedynie dla wybranych jednostek. To z tego właśnie wymiaru w poprzedniej erze otrzymywaliśmy wiele innowacji technicznych. 

 

Ale wracając do ery współczesnej, czyli Nowej Ery. W tej erze mamy już dostęp do wymiarów łącznie z 18., co budować się będzie w pewnym zakresie przez kolejne stulecia. Aktualnie największy wpływ mają wciąż wymiary najbliższe, a także wymiary 17. i 18., jednak pozostałe mają znaczącą rolę w budowaniu jakości Nowej Ery na Ziemi. 

 

W ogromnym uproszczeniu przedstawię, za jaką jakość i za co odpowiadają wymiary wyższe z zakresu 7.-9. Każdy wymiar ma swój szeroki zakres wibracyjny, zakres częstotliwości. Omówię jedynie zakres, w jakim oddziałuje on na Ziemię,  na ludzi i jak wspiera procesy globalne i osobiste. 

 

 

Wymiary od 7. do 9. 

 

 

Odpowiadają za pierwotne, naturalne dla człowieka dary nazywane dziś postrzeganiem pozazmysłowym. 

 

To dary na poziomie ciała energetycznego. W ten zakres wchodzą wszelkie dary jasne, typu jasnowidzenie, czucie, słyszenie. Wymiary te i ich energia pomagają wzmacniać i rozwijać te dary, które dla Istot Wyższych związanych z tymi wymiarami są naturalne i na dziś mogą korzystać z nich w pełnym zakresie. Należą do nich także zdolności telepatyczne, telekinetyczne, telemagnetyczne w ujęciu ciała fizycznego w działaniu, np. uzdrawiania i tym podobnych darów. Z tego poziomu możemy rozwijać dary samouzdrawiania, uzdrawiania, uzdrawiania przepływu i sfery materialnej. Również stąd pochodzi wiedza o materializacji i zasobach materialnych budowanych w równowadze. 

 

Wymiar ten w szerokim zakresie może dawać ludziom wiedzę o tym, w jakim kierunku się rozwijamy. Może dawać dary i energię, dzięki którym mamy osobiste zasoby, a je z kolei możemy dawać innym i światu. Możemy również stawać się czystym przekaźnikiem do przesyłania czystej energii i wiedzy z tych wymiarów. To są trzy najczęstsze sposoby współpracy z tymi wymiarami. 

 

Często wymiary te dają nam możliwości wykraczające pozornie poza obecny czas, ale tak naprawdę są to możliwości pełnego korzystania z zasobów obecnego czasu. 

 

Wymiary te w dużej mierze posiadają także olbrzymią sieć ochronną, będącą zabezpieczeniem bezpośrednim dla rozwoju życia na Ziemi w odpowiednim kierunku. Chronią nas, są przekaźnikiem, są stacją pośredniczącą między nami a wymiarami wyższymi. 

 

Współpraca z tymi wymiarami to szereg zmiennych, które zawsze będą wpływać na dobro rozwoju Ziemi i jego mieszkańców. 

 

 

W przełożeniu indywidualnym zdarza się także, że jeśli nasza Dusza jest w wielu miejscach w tym samym czasie, to również możemy mieć zasób wiedzy i energii z tamtego wymiaru poprzez bezpośrednie bycie tą samą Duszą, w tymże wymiarze. Aby rozpoznać to w pełni, potrzebny jest również odpowiedni poziom świadomości. Istota, która jawić się będzie Tobie jako Twój Przewodnik, może być równie dobrze Tobą samą, samym. Czyli Twoją Duszą w innej postaci. To zostawiam jako ciekawostkę, a nie regułę, ponieważ rozwój każdego przebiega inaczej. 

 

Jeśli nasza Dusza ma zasoby i części również w innych wymiarach, to wszystko jest dla jakiegoś wyższego celu. Nigdy nie stoi za tym nic, co nie byłoby dla ogólnego dobra. 

 

Fragment programu "Dusza a Biznes - zaawansowany"

 

 

To zakres, w którego skład wchodzą m.in. Arkturianie, Syriusz, Istoty pojawiające się pod postaciami m.in. zwierząt mocy jak lwy, hybrydy człowieka i zwierzęcia. Istoty odbierane jako duże, olbrzymy, Istoty widziane w barwach: niebieski, fiolet, ultramaryna. Istoty o wydźwięku imion jak Arion, Arktur, Goran, Syrian i zbliżone i inne.

 

Dlaczego tak różnie postrzegamy Istoty z tych samych wymiarów? O tym w kolejnym artykule.

 

 

 

 

 

Ari_Anna Duszyńska

 

 

Platforma

Logowanie

 

Zapisz się do newslettera i odbierz bezpłatnie wyjątkową medytację

 

OBFITOŚĆ Bezwarunkowa

 

POBIERAM

 

Polityka prywatności | Regulamin sprzedaży

 

 Ari_Anna Duszyńska 2023

Anna Duszyńska

+48 538 524 644

ariannaduszynska@gmail.com